Ponuka

Váš nákupný košík je prázdny

Referencie

Referencie

Prehľad úspešných projektov. Naše skúsenosti aplikujeme pre najideálnejšie riešenia podľa individuálnych potrieb našich zákazníkov. Dávame dôraz na estetiku a funkčnosť zároveň.

Realizácia

 • >  Rodinné domy
 • >  Bytové domy a byty
 • >  Hotely a ostatné ubytovacie zariadenia
 • >  Administratívne budovy
 • >  Polyfunkčné objekty
 • >  Budovy pre kultúru a na verejnú zábavu
 • >  Nemocnice a zdravotnícke zariadenia
 • >  Budovy pre obchod a služby obchodné priestory
 • >  Priemyselné budovy a sklady
 • >  Budovy pre školstvo a vzdelávanie 

Projekcia

 • >  Rodinné domy
 • >  Bytové domy a byty
 • >  Hotely a ostatné ubytovacie zariadenia
 • >  Administratívne budovy
 • >  Polyfunkčné objekty
 • >  Budovy pre kultúru a na verejnú zábavu
 • >  Nemocnice a zdravotnícke zariadenia
 • >  Budovy pre obchod a služby obchodné priestory
 • >  Priemyselné budovy a sklady
 • >  Budovy pre školstvo a vzdelávanie 

Benefity

U nás získate viac než len klimatizáciu

Aktuálny projekt: Montáž Kaviareň Limbach

Kaviareň Limbach je rozšírením a nadstavením existujúceho zanedbaného objektu. Prvé nadzemné podlažie slúži ako technické zázemie, druhé nadzemné podlažie ponúka priestor pre spoločenské akcie. Projekt rieši montáž a realizáciu vetrania a chladenia prietorov kaviarne a hygienických zariadení. 

Objekt: Budova pre kultúru a na verejnú zábavu - Kaviareň Limbach    

Lokalita: 900 91 Limbach    

Projekt: Vetranie a chladenie priestorov kaviarne

Aktuálny projekt: Projekcia Nový Ružinov

Projekt Nový Ružinov sa nachádza v jednej s najobľúbenejších častí Bratislavy, v Ružinove, slúži na bytové účely s možnosťou prenajatia priestoru na obchodné účely na prvom nadzemnom podlaží. Pracujeme na projekte vetrania garáží, chránenej únikovej cesty a vetraní polyfunkčnej časti objektu. Vypracovávame projekt chladenia bytov a obchodných priestorov.

Objekt: Bytové domy s polyfunkciou - Nový Ružinov    

Lokalita: 821 05 Ružinov    

Projekt: Vetranie a chladenie danej stavby

Aktuálny projekt: Projekcia Národný futbalový štadión - klientske zmeny

Projekt Národný futbalový štadión rieši klientke zmeny v objekte Tower 5. Jedná sa o nový futbalový štadión, súčasťou športovej časti je administratívna budova. Pracujeme na zapracovaní klientských zmien pre vetrania a chladenie jednotlivých podlaží určené pre kancelárske priestory a iné. 

Objekt: Administratívna budova

Lokalita: 831 04 Bratislava   

Projekt: Vetranie a chladenie vybraných priestorov

Aktuálny projekt: Projekcia NESTO

Zámerom projektu NESTO je vybudovanie prvej kreatívnej a uhlíkovo neutrálnej polyfunkčnej štvrte v lokalite Petržalka, na hranici Slovenska s Rakúskom. Nesto ponúkne veľké množstvo nových rôzne veľkých bytov a mestská štvrť bude spojená s živými ulicami. Našou úlohou je rešenie vzduchotechniky a chladenia pre vybrané objekty ako administratívne tak obytné, taktiež riešenie vetrania podzemných garáží. 

Objekt: Polyfunkčná stvrť

Lokalita: 851 01 Bratislava - Petržalka

Projekt: Vzduchotechnika a chladenie

Aktuálny projekt: Montáž Predajňa Kraj

Moderný koncept potrvín KRAJ ponúka bežné potraviny spolu s výrobkami od regionálnych dodávateľo zo Slovenska. Projekt rieši dodávku a montáž vzduchotechniky a chladiacich zariadení pre pôvodný priestor Terno, aktuálne potraviny Kraj. 

Objekt: Potraviny na Homolovej , potraviny v OC Sofi

Lokalita: 841 02 Bratislava, 917 02Trnava

Projekt: Vetranie a chladenie vybraných priestorov

Aktuálny projekt: Montáž Kafka dent

Projekt rieši vetranie a chladenie stomatologických ambulancií Kafka Dent s.r.o. na Muchovom námestí v Bratislave. Na chladenie ambulancie boli použité jednotky Samsung s technológiou Wind free, ktoré nájdete aj v našej ponuke: chcem vedieť viac

Objekt: Stomatologická ambulancia

Lokalita: 851 01 Bratislava

Projekt: Vetranie a chladenie stomatologikej ambulancie

Aktuálny projekt: Montáž Mountfield

Projekt rieši chladenie predajnej plochy Mountfieldu v Trnave kazetovými jednotkami Samsung s technológiou WindfreeTM. Vonkajšie jednotky sú umiestnené v exteriéri na betónových podstavcoch.

Objekt: Predajňa Mountfield

Lokalita: 917 01 Trnava

Projekt: Chladenie predajnej plochy

Aktuálny projekt: Montáž Materská škôlka Bernolákovo

Revitalizácia materskej školky v Bernolákove rieši vetranie kuchyne a chladenie potravinových skladov.

Objekt: materská škôlka

Lokalita: 900 27 Bernolákvo

Projekt: Vzduchotechnika do kuchyne

Aktuálny projekt: Montáž Hala Purgina s. r. o.

Purgina s.r.o. je rodinná firma ktorá sa zaoberá výrobou samolepiacich etikiet pre rôzne produkty. Našou úlohou bola realizácia vzduchotechniky do výrobnej haly tejto Slovenskej spoločnosti v Bratislave. 

Objekt: Výrobná hala

Lokalita: 831 06 Bratislava

Projekt: Montáž vzduchotechniky do výrobnej haly

Aktuálny projekt: Montáž Zubné ambulancie Zuckermandel

Zubné ambulancie na Žižkovej ulici v Bratislave ponúkajú prvotriednu starostlivosť o klienta. Projekt rieši vetranie a chladenie zubných ambulancií Zuckermandel s najvyššou odbornosťou a precíznosťou na detail. Vzduchotechnika a chladenie sú decentne zakomponované do riešeného interiéru a zaručujú dokonalé pohodlie paciena.

Objekt: Stomatologická ambulancia

Lokalita: 811 02 Bratislava

Projekt: Vetranie a chladenie stomatologických ambulancií

Aktuálny projekt: Montáž Hotel Tatra

V objekte Hotela Tatra bolo našou spoločnosťou zabezpečené vetranie a chladenie kaviarne, kongresovej sály a foyeru. 

Objekt: Hotel

Lokalita: 811 06 Bratislava

Projekt: Vetranie a chladenie vybraných priestorov

Aktuálny projekt: Montáž Železiarstvo Svrček

Železiarstvo Svrček sa zaoberá predajom železiarského tovaru. Hala je prispôsobená na predaj tovaru, riešené bolo vetranie a chladenie objektu. V priestore je zabezpečený tepelnovlhkostný komfort nakupujúcich.

Objekt: Hala

Lokalita: 900 27 Bernolákovo

Projekt: Vetranie a chladenie haly

Aktuálny projekt: Projekcia Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla

Divadlo na Dunajskej ulici v Bratislave prešlo kompletnou rekonštrukciou, výmena podláh, strechy a vnútorného vybavenia vrátane vzduchotechniky. Návrh vetrania a chladenia zohľadňuje akustické požiadavky pre divadlo. Nová vzduchotechnická jednotka zabezpečuje dostatočnú výmenu vzduchu pri úplnej obsadenosti divadla, divák sa cíti komfortne.

Objekt: Bratislavské bábkové divadlo    

Lokalita: 811 08 Staré mesto

Projekt: Vetranie a chladenie divadla

Aktuálny projekt: Projekcia Hala Donauchem

Donauchem s.r.o. je špecialista v distribúcii širokého sortimentu chemických aditív, látok a surovín pre rôzne priemyselné odvetvia. Projekt rieši vetranie a chladenie novej haly v Senci. Vzduchotechnika je navrhnutá podľa požiadaviek klienta s ohľadom na technické riešeneie a usporiadanie zariadení v hale. Na chladenie bol navrhnutý systém VRV od spoločnosti Daikin, jednosmerné a štvorsmerné vnútorné kazetové jednotky.

Objekt: Hala Donauchem

Lokalita: Senec

Projekt: Vetranie a chladenie haly

Aktuálny projekt: Projekcia Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Špačince

Predmetný objekt  slúži a naďalej bude slúžiť ako zdravotné stredisko. Projekt vzduchotechniky rieši v objekte nútené vetranie priestorov, ktoré to svojím účelom vyžadujú. Ostatné miestnosti v objekte sú vetrané prirodzeným spôsobom. Pre vetranie všetkých hygienických zázemí je navrhovaný rovnotlakový vetrací systém rekuperačnou vzduchotechnickou jednotkou. Spôsobom akým je systém navrhnutý budú navyše prevetrávané aj čakárne pre návštevníkov zdravotného strediska a serverovňa.

Objekt: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Lokalita: 919 51 Špačince

Projekt: Vzduchotechnika

Aktuálny projekt: Projekcia Polianky Business Center a. s.

Projekt rieši návrh chladenia administratívnej budovy Polianky Business Center a. s.. Navrhnutý je systém chladenia typu VRF od spoločnosti Toshiba. Vnútorné kazetové a nástenné chladiace jednotky pokrývajú tepelné zisky ako z vonkajšieho prostredia tak z vnútorného a zabezpečujú tepelnú pohodu. Systémom je možné v zimnom období dokurovať miestnosti.

Objekt: Administratívna budova

Lokalita: 841 01 Dúbravka

Projekt: Chladenie

Aktuálny projekt: Projekcia Wüstenrot Grösslingová

Návrh rieši vetranie a chladenie administratívnej budovy Wüstenrot na Grösslingovej ulici. Sociálno-hygienické priestory a chodby sú vetrané podtlakovo, s núteným odvodom v sociálno-hygienických priestoroch a prirodzeným prívodom čerstvého vzduchu z chodby. Vybrané priestory (kancelárie, zasadačka, serverovňa) sú chladené pomocou systému VRV značky Daikin.

Objekt: Administratívna budova

Lokalita: 824 68 Bratislava

Projekt: Vetranie a chladenie danej stavby

Aktuálny projekt: Projekcia Rekonštrukcia objektu parného mlyna v Dolných Salibách na depozit a výstavný priestor

Budova parného mlyna je historickou kultúrnou pamiatkou ktorú postavili v rokoch 1921 – 1922. V priestoroch vzniknú depozitáre kde sme navrhli rovnotlakové vetranie VZT jednotkou so spätným získavaním tepla. Systém vetrania bol navrhnutý s prihliadnutím na požiadavky investora na čo najjednoduchší a najkompaktnejší systém.

Objekt: Depozitár, výstavný priestor

Lokalita: Dolné Saliby

Projekt: Vetranie so spätným získavaním tepa 

Aktuálny projekt: Projekcia Rodinný dom Ground Angle

Na chladenie rodinného domu sú navrhnuté Fancoilové jednotky a ako zdroj chladenej vody bude slúžiť tepelné čerpadlo. Na vetranie rodinného domu je navrhnutá rekuperačná jednotka so spätným získavaním tepla, ktorá spĺňa požadovanú energetickú triedu.

Objekt: Rodinný dom

Lokalita: Bratislava

Projekt: Vzduchotechnika a chladenie

Aktuálny projekt: Projekcia Základná škola s materskou školou Špačince

Navrhované systémy sú riešené ako nútené podtlakové, odvetranie priestorov WC, rovnotlakový vetrací systém rekuperačnou vzduchotechnickou jednotkou priestorov nadstavby. Ako distribučný prvok na prívod upraveného vzduchu boli navrhnuté textilné výustky s možnosťou vlastnej potlače textílie. Vzduch je rovnomerne distribuovaný do miestnosti s pobytom detí. 

Objekt: Základná škola s materskou školou

Lokalita: 919 51 Špačince

Projekt: Vetranie menovanej stavby

Kde nás nájdete

Office Eduarda Wenzla 6
831 06 Bratislava

zobraziť väčšiu mapu