Ponuka

Váš nákupný košík je prázdny

Vypracovanie
projektovej
dokumentácie

Ponúkame projekčnú činnosť v oblastiach vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie a teplovzdušné vykurovanie. Projekty vytvárame s využitím programu AutoCAD a Autodesk Revit.

Projekcia

Fakturačné údaje

m-plan s. r. o.
Ulica Eduarda Wenzla 6
831 06 Bratislava - mestská časť Rača

IČO: 46 807 586
DIČ: 2023604935
IČ DPH: SK2023604935

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK86 1100 0000 0029 4407 0400

Referencie

 • Rodinné domy
 • Bytové domy a byty
 • Hotely a ostatné ubytovacie zariadenia
 • Administratívne budovy
 • Polyfunkčné objekty
 • Budovy pre kultúru a na verejnú zábavu
 • Nemocnice a zdravotnícke zariadenia
 • Budovy pre obchod a služby, obchodné priestory
 • Priemyselné budovy a sklady
 • Budovy pre školstvo a vzdelávanie

Stupne projektovej dokumentácie

Zabezpečujeme všetky stupne projektovej dokumentácie v čo najkratšom čase s najvyššou kvalitou.    

 •  Dokumentácia pre územné rozhodnutie    
 •  Projekt pre stavebné povolenie    
 •  Realizačný projekt    
 • Projekt skutočného vyhotovenia

Aktuálny projekt: Projekcia Národný futbalový štadión - klientske zmeny

Projekt Národný futbalový štadión rieši klientke zmeny v objekte Tower 5. Jedná sa o nový futbalový štadión, súčasťou športovej časti je administratívna budova. Pracujeme na zapracovaní klientských zmien pre vetrania a chladenie jednotlivých podlaží určené pre kancelárske priestory a iné. 

Objekt: Administratívna budova

Lokalita: 831 04 Bratislava   

Projekt: Vetranie a chladenie vybraných priestorov

Aktuálny projekt: Projekcia NESTO

Zámerom projektu NESTO je vybudovanie prvej kreatívnej a uhlíkovo neutrálnej polyfunkčnej štvrte v lokalite Petržalka, na hranici Slovenska s Rakúskom. Nesto ponúkne veľké množstvo nových rôzne veľkých bytov a mestská štvrť bude spojená s živými ulicami. Našou úlohou je rešenie vzduchotechniky a chladenia pre vybrané objekty ako administratívne tak obytné, taktiež riešenie vetrania podzemných garáží. 

Objekt: Polyfunkčná stvrť

Lokalita: 851 01 Bratislava - Petržalka

Projekt: Vzduchotechnika a chladenie

Aktuálny projekt: Projekcia Rodinný dom Ground Angle

Na chladenie rodinného domu sú navrhnuté Fancoilové jednotky a ako zdroj chladenej vody bude slúžiť tepelné čerpadlo. Na vetranie rodinného domu je navrhnutá rekuperačná jednotka so spätným získavaním tepla, ktorá spĺňa požadovanú energetickú triedu.

Objekt: Rodinný dom

Lokalita: Bratislava

Projekt: Vzduchotechnika a chladenie

Aktuálny projekt: Projekcia Nový Ružinov

Projekt Nový Ružinov sa nachádza v jednej s najobľúbenejších častí Bratislavy, v Ružinove, slúži na bytové účely s možnosťou prenajatia priestoru na obchodné účely na prvom nadzemnom podlaží. Pracujeme na projekte vetrania garáží, chránenej únikovej cesty a vetraní polyfunkčnej časti objektu. Vypracovávame projekt chladenia bytov a obchodných priestorov.

Objekt: Bytové domy s polyfunkciou - Nový Ružinov    

Lokalita: 821 05 Ružinov    

Projekt: Vetranie a chladenie danej stavby

Aktuálny projekt: Projekcia Wüstenrot Grösslingová

Návrh rieši vetranie a chladenie administratívnej budovy Wüstenrot na Grösslingovej ulici. Sociálno-hygienické priestory a chodby sú vetrané podtlakovo, s núteným odvodom v sociálno-hygienických priestoroch a prirodzeným prívodom čerstvého vzduchu z chodby. Vybrané priestory (kancelárie, zasadačka, serverovňa) sú chladené pomocou systému VRV značky Daikin.

Objekt: Administratívna budova

Lokalita: 824 68 Bratislava

Projekt: Vetranie a chladenie danej stavby

Aktuálny projekt: Projekcia Rekonštrukcia objektu parného mlyna v Dolných Salibách na depozit a výstavný priestor

Budova parného mlyna je historickou kultúrnou pamiatkou ktorú postavili v rokoch 1921 – 1922. V priestoroch vzniknú depozitáre kde sme navrhli rovnotlakové vetranie VZT jednotkou so spätným získavaním tepla. Systém vetrania bol navrhnutý s prihliadnutím na požiadavky investora na čo najjednoduchší a najkompaktnejší systém.

Objekt: Depozitár, výstavný priestor

Lokalita: Dolné Saliby

Projekt: Vetranie so spätným získavaním tepa 

Aktuálny projekt: Projekcia Základná škola s materskou školou Špačince

Navrhované systémy sú riešené ako nútené podtlakové, odvetranie priestorov WC, rovnotlakový vetrací systém rekuperačnou vzduchotechnickou jednotkou priestorov nadstavby. Ako distribučný prvok na prívod upraveného vzduchu boli navrhnuté textilné výustky s možnosťou vlastnej potlače textílie. Vzduch je rovnomerne distribuovaný do miestnosti s pobytom detí. 

Objekt: Základná škola s materskou školou

Lokalita: 919 51 Špačince

Projekt: Vetranie menovanej stavby

Aktuálny projekt: Projekcia Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Špačince

Predmetný objekt  slúži a naďalej bude slúžiť ako zdravotné stredisko. Projekt vzduchotechniky rieši v objekte nútené vetranie priestorov, ktoré to svojím účelom vyžadujú. Ostatné miestnosti v objekte sú vetrané prirodzeným spôsobom. Pre vetranie všetkých hygienických zázemí je navrhovaný rovnotlakový vetrací systém rekuperačnou vzduchotechnickou jednotkou. Spôsobom akým je systém navrhnutý budú navyše prevetrávané aj čakárne pre návštevníkov zdravotného strediska a serverovňa.

Objekt: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Lokalita: 919 51 Špačince

Projekt: Vzduchotechnika

Aktuálny projekt: Projekcia Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla

Divadlo na Dunajskej ulici v Bratislave prešlo kompletnou rekonštrukciou, výmena podláh, strechy a vnútorného vybavenia vrátane vzduchotechniky. Návrh vetrania a chladenia zohľadňuje akustické požiadavky pre divadlo. Nová vzduchotechnická jednotka zabezpečuje dostatočnú výmenu vzduchu pri úplnej obsadenosti divadla, divák sa cíti komfortne.

Objekt: Bratislavské bábkové divadlo    

Lokalita: 811 08 Staré mesto

Projekt: Vetranie a chladenie divadla