PONÚKAME
projekčnú činnosť v týchto oblastiach:

Vzduchotechnika

Klimatizácia

Chladenie

Teplovzdušné vykurovanie


ZABEZPEČUJEME
všetky stupne projektovej dokumentácie:

Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Projekt pre stavebné povolenie

Realizačný projekt

Projekt skutočného vyhotovenia


ZAMERIAVAME SA
na nasledujúce objekty:

Rodinné domy

Bytové domy

Administratívne budovy

Obchodné domy

Polyfunkčné objekty

Stravovacie zariadenia

Budovy na vzdelávanie

Priemyselné budovy


Každý projekt si vyžaduje individuálny prístup. Zariadenia, ktoré navrhujeme, zabezpečujú v objektoch tepelnú pohodu a komfort bývania. Je preto dôležité, aby splnili požiadavky užívateľa.
TOTO JE NAŠA PRIORITA!
-